برخی از پروژه های انجام شده :

  1. سیستم دوربین مداربسته و معابر اصلی بیش از ۱۰ دهیاری تحت پوشش فرمانداری اصفهان
  2. سیستم دوربین مدار بسته صنایع ریلی اصفهان
  3. سیستم دوربین مداربسته غرفه های میدان میوه و تره بار اصفهان
  4. سیستم دوربین مدار بسته کارخانه اصفهان پلاست
  5. سیستم دوربین مدار بسته هتل زهره اصفهان
  6. سیستم دوربین مدار بسته معدن شن مهیار اصفهان
  7. سیستم دوربین مدار بسته عطر بیک اصفهان
  8. سیستم دوربین مدار بسته گمرک اصفهان
  9. سیستم دوربین مدار بسته مجتمع پزشکی الغدیر اصفهان
  10. سیستم دوربین مدار بسته بیش از ۲۵ کارخانه و کارگاه طلاسازی و و چندین موسسه مالی و اعتباری و صدها فروشگاه